Utmaningar     Samsyn       Nytt arbetssätt       Kommunikationsflöde

Läsvärt ur vår ComAkademi

 

Släpp kommunikationen fri
utan väggar och hindrande silos

Släpp loss kommunikationen! Den trivs inte i organisationsschemats inrutade struktur och silos. Kommunikation är ett gränsöverskridande verktyg för att hela verksamheten ska fungera. Därför behövs ett nytt sätt att arbeta.

 
 

Ett företag är organiserat för att verksamheten ska fungera så som det är tänkt. Ju större företaget är
och ju mer komplex man är, desto mer specialiserat är organisationsschemat. Verksamheten rutas in efter arbetsfält och kompetens. Men det gynnar inte företags interna kommunikationsarbete.


På grund av organisationens struktur blir verksamheten också uppdelad. Det leder till att kommunikationen fragmenteras och stängs inne i varje avdelning. Silosväggarna växer och skapar barriärer som hindrar och skiljer. Marknadsavdelningen sköter marknadsföringen. HR tar hand om medarbetarinformationen.
Miljöchefen redovisar fakta kring företags utsläpp och hållbarhetsarbetet. Men kommunikationen
känner inga gränser.

 

Flödar över gränser och barriärer
Tänk på kundkontakten, till exempel. Det är inte bara marknadsavdelningen som har kontakt med
marknaden. De som arbetar i receptionen talar med kunderna varje dag och blir en välkänd röst där
kunden upplever att man blir sedd. Eller hållbarhet, det är inte bara miljöchefen som ska tala om hållbarhet.

Det omfattar hela företaget där HR precis har talat om social hållbarhet och hur det kan påverka företagsklimatet. För kommunikationen är inget isolerat flöde utan pågår ständigt genom hela organisationsschemat. Därför måste också arbetet med kommunikationen vara lika gränslös och
omfattande.

 

Utan hindrande väggar
När kommunikationen flödar fritt och inte låter sig stängas in i organisationsschemat behövs ett förändrat arbetssätt. Vi som kommunikatörer ser behovet av en ny syn på kommunikationen som knyter samman människor för att gemensamt hantera och lösa utmaningar. För att knyta samman kompetens och upptäcka var ny kompetens behövs, för att omvärldsbevaka och se till alla relationer som organisationen har med olika målgrupper. En kommunikation utan väggar som bidrar till att skapa transparens och öppenhet eftersom dagens arbetsliv kräver det. Och marknaden.

 

Dra nytta av olikheterna
Vi ser nyttan när man tillsammans arbetar med kommunikationen eftersom var och en bär på sin del. När bitarna läggs samman får företaget en bättre helhetsbild och kan fatta bättre beslut. Det är därför som vi har utvecklat får tjänst ComWise Fokus för att företag behöver ett bättre sätt att hantera kommunikationen, inte bara marknadsföringen.


Så här fungerar vårt arbetssätt ComWise Fokus
som hjälper ert interna samarbete för att kommunicera era vinster med hållbarhetsarbetet.


Intresserad hur ni kan samarbeta för att effektivisera kommunikationen?
Fyll i formuläret eller ring så tar vi möte.

 

Hör gärna av dig så berättar vi mer

Fyll i formuläret eller ring Love
på 0708 744 788 eller Carina 0704 579 573

Om ComWise

är en strategisk
kommunikationspartner.
Vi utvecklar våra kunders arbetssätt att kommunicera effektivt, målmedvetet och transparent med metoder och verktyg.

Kontakt

ComWise AB
Frennarps bygata 43,
302 25 Halmstad
info@comwise.se

Följ oss på LinkedIn

Update cookies preferences