Utmaningar      Samsyn       Nytt arbetssätt       Kommunikationsflöde

 

ComAkademin Utmaningar
Hur kommunikationen utmanas av omvärlden och den egna organisationen.

ComAkademin ger dig kunskap att ösa ur när ni ska effektivisera er kommunikation och marknadsföring


Utmaningar

Att kommunicera hållbarhet
handlar inte bara om koldioxidutsläpp

Hållbarhet spelar en allt mer viktigare roll En orsak är
EU-direktivet CSRD. Det ger starkare varumärke som utvecklar och gör företaget framgångsrikare. Men det krävs ett genomtänkt upplägg av kommunikationen.

 

Utmaningar

Med ett bra samarbeta blir det lättare att hantera och kommunicera  utmaningarna 

Varje dag behöver företag hantera olika utmaningar som påverkar och ställer krav. Där spelar kommunikationen en stor roll.

 

Om ComWise

är en strategisk
kommunikationspartner.
Vi utvecklar våra kunders arbetssätt att kommunicera effektivt, målmedvetet och transparent med metoder och verktyg.

Kontakt

ComWise AB
Frennarps bygata 43,
302 25 Halmstad
info@comwise.se

Följ oss på LinkedIn

Update cookies preferences