Kundcase: Nyttan med våra projekt sett med kundernas ögon

Samarbete får flödet att fungera för StruSoft

Tempot är högt hos IT-företaget StruSoft. En internationell aktör som är välkänt i byggbranschen och utvecklar program, till exempel FEM Design. Inom affärsområdet Analys ville man kommunicera effektivare. Man efterlyste ett bättre kommunikationsflöde som fungerar med den höga utvecklingstakt som präglar företaget och omvärlden.

 

Arbetssätt för att styra upp kommunikationen
Vi hjälpte StruSoft med att införa ett nytt arbetssätt. Först startades en intern arbetsgrupp av olika kompetenser. Då knöt man ihop flera kunskapsfält så att säljare, tekniker och support på olika kontor i Europa tillsammans diskuterade hur man ska lägga upp kommunikationen. Det gav en bred bas för att styra upp kommunikationen, olika utmaningar och prioritera tänkbara aktiviteter och samla idéer till kommande aktiviteter.

En återkommande diskussion som regelbundet beslutade om aktiviteter och hur man kunde dra nytta av kunskap i organisationen som fanns utanför arbetsgruppen. Till en början hjälpte vi på ComWise till för att styra gruppens arbete.

 

- ComWise leder oss till en kontinuitet
som tidigare saknades, berättar Mikael
van de Leur på StruSoft.

Bild: StruSoft

- Vi anlitade ComWise som har både idéer och erfarenhet, säger Mikael van de Leur på StruSoft. Vi upprättade en arbetsgrupp som ComWise leder och det har varit väldigt pushande och givande.

Kommunikationsflödet förenklades.

- Vi kan fokusera på våra egna uppgifter och ComWise leder oss i redaktionsrådet till bra resultat och framför allt en kontinuitet som tidigare saknades, poängterar Mikael van de Leur. Våra medarbetare är väldigt positiva till utfallet.

Tar hand om kommunikationen själva
Idag är man självgående och sköter det interna arbetet för egen hand. Innan överlämnandet har vi skickat de rutiner som vi använde i uppstarten av gruppens arbete. En bra vägledning. Under tiden stöttar vi med synpunkter och idéer. 

Det är också vårt mål på ComWise. För kommunikationen fungerar bäst när kunden sköter allt själva. Vår roll är att stödja och ge råd i arbetet med kommunikationen. Vi ger vår syn som kommunikatörer.

Tack vare det interna samarbetet får kunder och intressenter en tydligare och bättre bild av verksamheten. Det bidrar till att stärka StruSofts position på marknaden.

 

Om ComWise

är en strategisk
kommunikationspartner.
Vi utvecklar våra kunders arbetssätt att kommunicera effektivt, målmedvetet och transparent med metoder och verktyg.

Kontakt

ComWise AB
Frennarps bygata 43,
302 25 Halmstad
info@comwise.se

Följ oss på LinkedIn

Update cookies preferences