Vi är er
strategiska kommunikationspartner

Nya utmaningar påverkar ständigt kommunikationen. Snabba förändringar i omvärlden, att vara agil och transparent ställer nya krav.

Där är kommunikationen ett av de viktigaste redskapen för att hantera utmaningar. Framför allt för att leda och utveckla verksamheten. Sättet att arbeta med kommunikationen måste bli effektivare och ske horisontellt i organisationen och inte i silos.

En ny medvetenhet växer fram. Ett effektivare internt samarbete för att använda kommunikationen för att hantera utmaningar
på ett resultatinriktat sätt.
 

Ett helhetsgrepp där kommunikationen blir synliggjord som det kraftfulla verktyg det är. Då menar vi hela kommunikationen där marknadsföring är en del.

Där är vi ett kompetent stöd. En strategisk samarbetspartner
som hjälper er att själva utveckla 
och stärka er kommunikation. Från strategi till praktik och utvärdering.

Ni äger er kommunikation. Vi hjälper er att frigöra era interna krafter och kompetenser i företaget 
för att nå verksamhetsmålen.

 

Bred kunskapsbas

Vi har en bred akademisk kompetens inom kommunikationsvetenskap, beteendevetenskap,
språk, retorik, kriskommunikation, pedagogik
och journalistik.

Våra kunder är både företag och organisationer,
privata och offentliga.

 

Våra tjänster skapar värde

ComWise Fokus

Vi stärker er interna kommunikation
med smart arbetssätt så att
ni lättare kan hantera utmaningar

ComWise Flöde

Vi hjälper er att kvalitetssäkra
kommunikationen,
från strategi till det dagliga arbetet

Vi bryr oss om dig som besöker vår webbplats. 
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och om vår integritetspolicy.

Har du idéer och tankar kring er kommunikation? 

Berätta för oss! Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

 

Om ComWise

är en strategisk
kommunikationspartner.
Vi utvecklar våra kunders arbetssätt att kommunicera effektivt, målmedvetet och transparent med metoder och verktyg.

Kontakt

ComWise AB
Frennarps bygata 43
302 25 Halmstad
info@comwise.se

Följ oss på LinkedIn

Update cookies preferences