Vår tjänst

ComWise Fokus

Bygger starkt samarbete för att enklare
hantera hela kommunikationen.

Vi hjälper er att stärka det interna kommunikationsarbetet

Snabba förändringar och utmaningar i omvärlden ställer krav på att man kommunicerar smartare.
Men kommunikationen är inget ensamjobb.


Därför har vi utvecklat ett nytt arbetssätt, ComWise Fokus. Vi hjälper er att stärka ert interna kommunikationsarbete med ett arbetssätt som förenar kompetenser och erfarenheter tvärs genom hela organisation. Ni kommer lättare fram till gemensamma lösningar på utmaningar som ska kommuniceras.

Ni får en naturlig koppling mellan strategi och operativ nivå eftersom mål, värden och beslut förverkligas
i den operativa vardagen. Det ger en struktur för att leda kommunikationen på ett tydligt sätt som innefattar hela företaget.


Med hjälp av ComWise Fokus ökar också förståelsen för värdet av kommunikationen för att bygga förtroende, engagemang för alla medarbetare, oavsett befattning eller position. Alla ska känna sig delaktiga.

Då får ni en intern kommunikationsprocess som avlastar, håller tidsramar, hushållar med resurser och minskar stress. Kommunikationen och inte bara marknadsföringen, blir det kraftfulla verktyg för att nå verksamhetsmål som det faktiskt är. Det får ni med ComWise Fokus. 

Så här hjälper vi er att utveckla er
interna 
kommunikation med 
ComWise Fokus 


Vi hjälper er att skapa en effektiv arbetsprocess där medarbetare med kompetenser från olika verksamhetsområden deltar.

Med denna breda kunskapsbas från hela företaget kommer ni lättare fram till en samsyn kring
hur ni ska hantera utmaningar, nå mål och med värden som utgångspunkt. Vi leder er i denna process.
Resultatet blir ett underlag för att lägga upp kommunikationsarbetet i den operativa vardagen
med i vår tjäns
t ComWise Flöde.


Vi coachar er när utmaningarna förändras och nya situationer uppstår. Det är ert behov som
avgör 
när och hur ni vill att vi coachar er.

I nästa steg, när kommunikationen blir verklighet, leder vi er i det arbetet. Läs mer om det i
ComWise FlödeResultatet av kommunikationsflödet återkopplas och tillför nya insikter som
har stort värde för att utveckla kommunikationen.
 

Vill du veta mer om hur vi stärker ert
interna kommunikationsarbetet?

Berätta för oss! Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

 

Om ComWise

är en strategisk
kommunikationspartner.
Vi utvecklar våra kunders arbetssätt att kommunicera effektivt, målmedvetet och transparent med metoder och verktyg.

Kontakt

ComWise AB
Frennarps bygata 43
302 25 Halmstad
info@comwise.se

 

Följ oss på LinkedIn

Update cookies preferences