Utmaningar      Samsyn       Nytt arbetssätt       Kommunikationsflöde

Läsvärt ur vår ComAkademi

 

Att kommunicera hållbarhet
handlar inte bara om koldioxidutsläpp

Idag är det allt viktigare att ha en tydlig hållbarhetsprofil i kommunikationen. Skälet är enkelt. Tack vare ett nytt EU-direktiv får hållbarhetsarbetet en central plats i företaget. Resultatet blir starkare varumärke som utvecklar och gör företaget framgångsrikare. 
Men det krävs ett genomtänkt upplägg av kommunikationen.

 
 

Hållbarhet blir allt viktigare och påverkar allt mer. Ett nytt EU-direktiv infördes 1 januari 2024 där hållbarhet blir en del av årsredovisningen, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Det gäller större företag som omsätter mer än 350 Mkr, har en balansomslutning på mer än 175 Mkr och har fler än 250 anställda.  

Men det kommer i praktiken att omfatta nästa alla företag. Det hänger ihop med att företaget ska redovisa hela hållbarhetspåverkan. Inte bara det som man själv bidrar till utan också omvärlden, som underleverantörer. De ska rapportera in sina värden till företaget. Det kallas dubbel väsentlighetsanalys i CSRD. Då blir hållbarhetsrapporteringen transparent i alla led. 

Helhetsgrepp om hållbarhet

EU tar ett stort grepp om hållbarheten och tar upp påverkan på olika områden:

  • 1. ekologiskt, hur livsmiljön påverkas
  • 2. socialt, arbetsmiljö och villkor på jobbet
  • 3. ekonomisk, hur affärsmodeller och bolagsstyrning främjar hållbarhet.

Guldgruva för att kommunicera hållbarhet
Vad EU har bestämt i direktivet om CSRD och regelverket kan verka byråkratiskt och svårfångat, men spelar stor roll och påverkar hur företag kommunicerar. För de uppgifter som tas fram tillsammans med informationen ska naturligtvis inte stängas in i en årsredovisning. Detta är intressant för flera målgrupper som kunder, leverantörer och andra intressenter.

De är en guldgruva av många goda uppslag hur företaget arbetar med sin hållbarhet och vad det har bidragit till. Allt som dagligen pågår och på lång sikt förtjänar att berättas om.

 

Greenwashing inte längre möjligt
Hållbarhet handlar också om trovärdighet. Med EU:s nya regelverk blir hållbarheten både tydlig och precis. Det kommer inte längre bli möjligt att berätta om hållbarhetsarbetet i svepande ordalag och tänja på sanningen. Greenwashing eller grönmålning blir ointressant när uppgifter och annan information blir transparent och officiell. Och varför inte berätta om det som man har gjort och ska genomföra? Det stärker trovärdigheten för företagets arbete att öka omställningen och ta ansvar för vår gemensamma framtid.


Nytt sätt att konkurrera
I praktiken kommer ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet att skapa nya sätt att kommunicera. Hållbarhet blir ett nytt sätt att konkurrera. Varumärket stärks och företagets erbjudande blir lättare att välja med den transparenta hållbarhetsprofilen. Hållbarhet blir också viktiga argument när företaget ska rekrytera och stärka kompetensen.

En gemensam kommunikationsuppgift
Hållbarhet skär genom hela företaget. Varje avdelning, befattning och relation med kunder eller leverantörer bär på sin del av hållbarheten. Därför behövs alla perspektiv och kunskapsområden. Inte minst för att ge en komplett bild av hållbarhetsarbetet som marknaden och konsumenter kommer att kräva.

Hur ska man göra för att kommunicera hållbarhet?
Att kommunicera hållbarheten är en uppgift för det interna kommunikationsarbetet som vi hjälper till att stärka. Där behövs ett bra arbetssätt som tar med alla delar av hållbarheten så att det kan bli olika kommunikationsinsatser. Helt enkelt att dra nytta av det samarbetet som finns för att skapa ett så effektivt arbete som möjligt. Därför har vi utvecklat vår tjänst ComWise Fokus.


Så här fungerar vårt arbetssätt ComWise Fokus
som hjälper ert interna samarbete för att kommunicera era vinster med hållbarhetsarbetet.


Vill du veta mer kring att kommunicera hållbarheten?
Fyll i formuläret eller ring oss så bokar vi ett möte.

Hör gärna av dig så berättar vi mer

Fyll i formuläret eller ring Love
på 0708 744 788 eller Carina 0704 579 573

Om ComWise

är en strategisk
kommunikationspartner.
Vi utvecklar våra kunders arbetssätt att kommunicera effektivt, målmedvetet och transparent med metoder och verktyg.

Kontakt

ComWise AB
Frennarps bygata 43,
302 25 Halmstad
info@comwise.se

Följ oss på LinkedIn

Update cookies preferences