Vår tjänst

ComWise Flöde

Säkrar kommunikationsflödet med rutiner
och ny kunskap.

Vi hjälper er säkra kommunikationsflödet

Kommunikation är en del av er vardag. Era värden och budskap är viktiga verktyg. Därför fungerar kommunikationen bäst när ni själv sköter den. Men ni kan behöva hjälp och stöd på vägen.

 

Därför har vi utvecklat ComWise Flöde
Kommunikation är en process som har olika steg, från mål och strategi till genomförande och uppföljning. Varje steg behöver kvalitetssäkras så att kommunikationskedjan ska hålla. Vår tjänst ComWise Flöde säkrar kommunikationen med rutiner, utbildar och coachar er och hjälper er med innehåll, så att flödet når verksamhetsmålen.

Rutiner som säkrar er kommunikation

Vi hjälper er att säkerställa era kommunikationsflöden. Först kartlägger vi er arbetsgång 
och skapar sedan rutiner. De använder ni för att underlätta och säkra den interna kommunikationsprocessen. Så att det blir rätt från början. Det sparar mycket tid.

Framför allt blir rutinerna och kunskapen en viktig del i organisation så att de blir mindre personberoende. Att arbeta effektivt med en bra arbetsgång och rutiner kräver ett bra arbetssätt. Läs mer om ComWise Fokus.

 

Utbildar, coachar och fyller på med ny kunskap

Bli bättre skribent
Vi hjälper dig från idé till publicerbart innehåll och lär dig att förbättra ditt skrivande. Med hjälp av olika skrivmallar får du ett smidigare arbetssätt som förkortar skrivprocessen. Efter genomförd utbildning coachar vi er när ni behöver hjälp.

 

Tryggare digitala kanaler
Ni har ansvar för era digitala kanaler. Vi lär ni er att hantera dem så att ni skapar bra relationer, bevakar och bemöta kommentarer samt undviker kriser. Ett redaktörskap som skapar trovärdighet. Vi coachar er och stödjer er efter utbildningen.

 

Stärk trovärdighet med retorik
Du som ledare eller styrelseledamot behöver du vara tydlig, övertygande och trovärdig. Det vässar vi med retorikens verktygslåda. Du lär dig argumentera och bemöta när beslut ska fattas men också i värdeskapande samtal. Vi tränar dig att hantera situationer med retorikens verktyg och coachar efter utbildningen.

 

Vi hjälper er med  innehåll
och content

Vi hjälper med contentproduktion och formulera budskap till innehåll till era kanaler:

  • Nyheter
  • Inlägg till sociala medier
  • Kundreportage och kundcase
  • Storytelling
  • Whitepapers
  • Pressreleaser
  • Debattartiklar och underlag för opinionsbildning
  • Underlag till tal och presentationer

 

Har du idéer och tankar kring er kommunikation? 

Berätta för oss! Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

 

Om ComWise

Vi är en strategisk
kommunikationspartner.
Vi utvecklar våra kunders arbetssätt att kommunicera effektivt, målmedvetet och transparent med metoder och verktyg.

Kontakt

ComWise AB
Frennarps bygata 43
302 25 Halmstad
info@comwise.se

Följ oss på LinkedIn

Update cookies preferences