Utmaningar      Samsyn       Nytt arbetssätt       Kommunikationsflöde

Läsvärt ur vår ComAkademi

 

Samarbete ökar
kommunikationens värde

Samarbete är nyckeln för att kommunikationen ska ge bra resultat. Ett samarbete som drar nytta av medarbetarnas kompetenser och erfarenheter från olika avdelningar genom hela organisationen. Då når man gemensamma lösningar på utmaningarna i omvärlden.

 
 

I en allt mer komplex omvärld av snabba förändringar prövas ständigt företags förmåga att kunna anpassa sig. Det ställs krav på hantera utmaningar på ett smidigt sätt och lösa problem. För att göra det behövs allt mer av samarbete och där spelar kommunikationen en viktig roll. 

Därför är samarbetet allt viktigare. Det menar också Sveriges Kommunikatörer i sin framtidsanalys från 2023:

Samverkan en nyckel för att nå verksamhetens mål

Samarbete mellan olika funktioner och avdelningar är avgörande för problemlösning, effektiv kommunikation och för att närma sig verksamhetsmålen. /…/ Det råder en ökad efterfrågan på förändringsledning, coachning och en mer kommunikativ företagskultur – vilket speglar behovet av att öka samarbetet och mer effektivt nå gemensamma mål.

Källa: Sveriges Kommunikatörer, Framtidens kompetenser inom kommunikation
Kompetenskartläggningen 2023

Vi bär på samma insikt, att samverkan är viktig. Men för att kunna samarbeta fordras också ett nytt arbetssätt. Förutom mål och struktur för kommunikationen behövs en tydlig arbetsgång för att samarbetet ska ge resultat. En viktig uppgift för att företagets kommunikationsprocess ska fungera i en komplex omvärld.

Därför har vi tagit fram vårt arbetssätt, ComWise Fokus. En metod där vi hjälper våra kunder att hantera kommunikationsutmaningarna där de tillsammans kommer fram till en gemensam lösning där medarbetare från olika avdelningar och erfarenheter knyts samman.

Så här fungerar vårt arbetssätt ComWise Fokus

som hjälper er att utveckla ett bra internt samarbete för att underlätta kommunikationen.


Intresserad av hur ni kan samarbeta för att effektivisera kommunikationen?
Fyll i formuläret eller ring så tar vi möte.

Hör gärna av dig så berättar vi mer

Fyll i formuläret eller ring Love
på 0708 744 788 eller Carina 0704 579 573

Om ComWise

är en strategisk
kommunikationspartner.
Vi utvecklar våra kunders arbetssätt att kommunicera effektivt, målmedvetet och transparent med metoder och verktyg.

Kontakt

ComWise AB
Frennarps bygata 43,
302 25 Halmstad
info@comwise.se

Följ oss på LinkedIn

Update cookies preferences