Utmaningar      Samsyn       Nytt arbetssätt       Kommunikationsflöde

Läsvärt ur vår ComAkademi

 

Kommunikation är mer än  

marknadsföring

 

Vad är kommunikation? Vissa menar att det är marknadsföring. Men vi menar att
kommunikation är betydligt mer än så.

 
 

Det är inte så märkligt att marknadsföring rätt ofta likställs med kommunikation. För att påverka och sälja till gamla och nya kunder behöver man kommunicera. Men företaget har en bredare kommunikationsuppgift än att tillfredsställa kundernas behov av information och kunskap. Det finns fler målgrupper eller intressenter än kunder och marknaden. 

Därför är det betydelsefullt att se kommunikationen i ett större perspektiv. Här är bara några exempel.

 

  • möta studenter på ett utexpo-event
  • argumentera i en förhandling
  • mingla på en kommunaktivitet för näringslivet
  • uttala sig i pressen inför en förändring på företaget.

För att ge en bra bild av vad företaget gör och står för.

Kommunikation behövs för att

  • rekrytera nya medarbetare
  • informera banken inför en låneansökan
  • bygga relationer i branschorganisationen
    eller med leverantörer
  • förebygga kriser 

Ett mångskiftande verktyg
Kommunikation är egentligen bara ett verktyg för att påverka och nå fram med ett budskap. Därför är kommunikation mångskiftande och har flera vitt skilda uppgifter beroende på vem eller vilka man talar till. Och vad man vill uppnå. Det ena sättet att kommunicera är inte det andra likt. Det handlar om vilka målgrupper man vill nå.

 

En del av kommunikationen
Marknadsföring är en del av hela kommunikationsparaplyet. Alla kommunikationsinsatser är lika viktiga. Varför? För att insatserna sköter om relationer med alla de målgrupper och intressenter som behövs för att verksamheten ska fungera varje dag.

För att hela kommunikationen ska fungera behövs en samsyn. Kommunikationen blir lättare att jobba
med när fler inser att det inte handlar bara om marknadsföring. Då är det också enklare att kommunicera värden och varumärket.

 

När ni i er verksamhet talar om kommunikationen är det alltså nödvändigt att tala om hela perspektivet.
Inte bara marknadsföringen. Då täcker ni alla aspekter av kommunikationsparaplyet och ingen del blir bortglömt eller nedprioriterat. Och det är viktigt när ni ska engagera medarbetarna för att skapa en
transparent och värdeskapande kommunikation för alla på företaget.


Hur får ni till en samsyn? Det är en uppgift för det interna samarbetet som vi hjälper er att utveckla
med hjälp av vår tjänst,
ComWise Fokus.

 

Så här fungerar vårt arbetssätt ComWise Fokus
en bra hjälp för att utveckla en samsyn som effektiviserar hela kommunikationen.


Vill du veta mer om hur ni kan ta ett helhetsgrepp om kommunikationen?
Slå en signal eller skicka ett mejl så återkommer vi.

Hör gärna av dig så berättar vi mer

Fyll i formuläret eller ring Love
på 0708 744 788 eller Carina 0704 579 573

Om ComWise

är en strategisk
kommunikationspartner.
Vi utvecklar våra kunders arbetssätt att kommunicera effektivt, målmedvetet och transparent med metoder och verktyg.

Kontakt

ComWise AB
Frennarps bygata 43,
302 25 Halmstad
info@comwise.se

Följ oss på LinkedIn

Update cookies preferences