Utmaningar      Samsyn       Nytt arbetssätt       Kommunikationsflöde

Läsvärt ur vår ComAkademi

 

Inte bara kunder
Bygg relation med alla målgrupper

Ett företag eller en organisation har fler målgrupper än kunder. Alla har sitt värde.
Därför är det viktigt att få grepp om alla och inte bara marknaden.

 
 

Kunder har en särställning. Det är rätt självklart eftersom de ser till att intäkter kommer in och att allt 
går runt. Men det finns fler målgrupper än kunder. Utan medarbetare blir det ingen verksamhet. Ingen som betalar ut lön, ingen som sköter IT-systemet, ingen som tar hand om hållbarhetsarbetet. Utan skolor kan
man inte rekrytera kvalificerad personal i framtiden. Och utan styrelse eller ägare inget företag.

 

Se till alla målgrupperna
Därför är det viktigt att företaget eller organisationen har goda relationer till sina målgrupper,
eller intressenter. De vanligaste är:

Ägare
Investerare 
Media
Kunder

Medarbetare
Leverantörer
Arbetssökande
Myndigheter

Skolor
Intresseorganisationer
Närboende
Banker

Vilken roll spelar kommunikationen med målgrupperna?
En mycket stor roll. Kommunikation är ett verktyg för att skapa nya relationer med målgrupperna och hålla kvar de inarbetade. Om man inte kommunicerar så kommer intresset att svalna. Därför är det så viktigt att förstå 
vilken påverkan som målgrupperna faktiskt har på verksamheten.

 

Behovet av gemensam förståelse
Att känna sina målgrupper och deras behov är alltså mycket betydelsefullt. Framför allt vilket värde de tillför. Därför är det en god idé att ställa frågan: Varför är denna målgrupp bra för oss? Svaren kommer att skilja sig eftersom relationen kan betyda olika saker för medarbetare på olika avdelningar. Men för att kunna få en produktiv och målinriktad kommunikation behövs en samsyn.

 

Olika kommunikationsbehov
Det är rätt stor skillnad på hur kommunikationen fungerar till de olika målgrupperna. Det beror på att relationen har olika syfte som styr kommunikationen. Varje målgrupp har sitt sätt att kommunicera, har olika budskap, mötesplatser och kanaler och sker på olika tider under året. Därför är det en god idé att ta fram hur detta
ska gå till, strategiskt och operativt 
så att man inte riskerar missa en målgrupp.  

 

Starta med att samarbeta
Hur ska man bygga en bra kommunikation till målgrupperna? Börja internt och få igång ett internt
samarbete för att ventilera olika uppfattningar för att vaska fram en konsensus om målgruppernas
betydelse. Det blir en bra utgångspunkt för att anpassa kommunikationen till olika målgrupper. 


Så här fungerar vårt arbetssätt ComWise Fokus
som bygger en bra intern samverkan kring hela kommunikationen.


Ring eller kontakta oss om du vill veta mer om målgruppens roll för kommunikationen.
Fyll gärna i formuläret så återkommer vi! 

Hör gärna av dig så berättar vi mer

Fyll i formuläret eller ring Love
på 0708 744 788 eller Carina 0704 579 573

Om ComWise

är en strategisk
kommunikationspartner.
Vi utvecklar våra kunders arbetssätt att kommunicera effektivt, målmedvetet och transparent med metoder och verktyg.

Kontakt

ComWise AB
Frennarps bygata 43,
302 25 Halmstad
info@comwise.se

Följ oss på LinkedIn

Update cookies preferences