Utmaningar      Samsyn       Nytt arbetssätt       Kommunikationsflöde

Läsvärt ur vår ComAkademi

 

Samarbeta för att hantera utmaningarna lättare

Varje dag behöver företag hantera olika utmaningar. Krav och påverkan utifrån, att förändringar sker snabbt och kräver omvärldsbevakning. Allt sker med större krav på transparens, något vi behöver förhålla oss till. Där spelar kommunikationen en avgörande roll.

 
 

Utmaningar är något som företag lärt sig leva med. Vissa kan man påverka, till exempel att digitalisera verksamheten, andra är svårare, som konjunktursvängningar. De utmaningar som tidigare var aktuella har inte samma tyngd idag. Nya kommer till vilket prövar företagets förmåga att hantera dem.

Här är de vanligaste utmaningar som ett vanligt företag måste kunna hantera:

Digitalisering

Konkurrens

Innovationer

Kundförväntningar

Cybersäkerhet

Kapacitetsbehov

Hållbarhet och miljöpåverkan

 Kompetensbehov

Lagar och regler

Ekonomisk osäkerhet

Snabba förändringar

Geografisk placering

Varje pusselbit är lika viktig
Utmaningarna påverkar hela företaget och gör att man måste ställa en rad frågor. Svaren finns oftast inom företaget men är utspridd på olika avdelningar och funktioner. Därför måste man lägga pusslet för att kunna hantera utmaningen på ett effektivt och tidsbesparande sätt.

 

Gemensam lösning växer fram
Därför är det klokt att gemensamt diskutera och ta hand om utmaningarna med olika delar av företaget. Då är det lättare att hitta en gemensam och heltäckande lösning. Att tillsammans diskutera fram hur man påverkas utmynnar ofta i en samsyn som förenklar hur man ska göra. Det lägger också grunden till ett effektivt arbetssätt med kommunikationen. En gemensam lösning växer fram. Ett arbetssätt som också kan användas på flera olika utmaningar, vilket effektiviserar.

 

Vinster med ett bra samarbete
Då kommer fler synpunkter med och man riskerar inte att missa viktiga saker. Erfarenheter kommer fram och man drar nytta av olikheterna och mångfalden i företaget. En friare dialog växer och inspirerar. Medarbetarna lyfts och kunskapen om utmaningarnas inverkan ökar. Det bidrar till demokratisering och att stärka gemenskapen. Utmaningarna upplevs som hanterbara och man förstår sin roll bättre. Samtidigt blir det lättare att kommunicera dem.

 

Kommunikationen är beroende av samarbetet
I mötet mellan människor på jobbet spirar tankar och idéer. Flera tänkbara förslag växer fram. Allt blir en naturlig bas för hur man sedan ska lägga upp kommunikationen, till vem och varför. Alla svaren har man redan diskuterat och nått fram till en gemensam lösning som underlättar kommunikationsarbetet.

Därför har vi utvecklat ett arbetssätt som underlättar samarbetet, ComWise Fokus.

Så här fungerar vårt arbetssätt ComWise Fokus
som hjälper ert interna samarbete för att kommunicera era vinster med hållbarhetsarbetet.


Vill du fylla på med mer kunskap kring utmaningarna och kommunikationens roll?
Hör gärna av dig, fyll i formuläret eller slå en signal.

Hör gärna av dig så berättar vi mer

Fyll i formuläret eller ring Love
på 0708 744 788 eller Carina 0704 579 573

Om ComWise

är en strategisk
kommunikationspartner.
Vi utvecklar våra kunders arbetssätt att kommunicera effektivt, målmedvetet och transparent med metoder och verktyg.

Kontakt

ComWise AB
Frennarps bygata 43,
302 25 Halmstad
info@comwise.se

Följ oss på LinkedIn

Update cookies preferences